Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor životního prostředí a zemědělství

2013

Program vodohospodářských akcí (PVA) 2013

Účelem Programu vodohospodářských akcí je poskytování investičních dotací obcím do 2000 obyvatel nebo svazkům obcí v působnosti Libereckého kraje na rekonstrukci a modernizaci stávajících a výstavbu nových vodních děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací LK.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zveřejnil dne 1. března 2013 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro rok 2013.

Žádost musí být vyplněna do elektronického formuláře pro rok 2013, který je ke stažení ZDE (__)Pro otevření formuláře žádosti je nutné mít nainstalovaný program 602_XML_filler (__). Podrobný postup k vyplnění elektronické žádosti naleznete níže.

Žádost o dotaci musí být doručena v elektronické (pouze formulář žádosti o dotaci) i písemné podobě (formulář žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh žádosti).

Obec může předložit vždy pouze jednu žádost na jeden projekt. Svazek obcí může předložit více žádostí, vždy pouze na jeden projekt pro jednu členskou obec. Podrobné podmínky podání žádosti jsou uvedeny ve vyhlášené výzvě.

Uzávěrka příjmu žádostí je 29. března 2013 do 14.00 hodin (nejpozdější termín doručení žádosti v písemné podobě na podatelnu KÚ).

Žádosti neúplné (chybějící povinné přílohy a elektronická forma) a žádosti dodané po termínu uzávěrky budou vyřazeny.

Dotace budou poskytnuty jako podpora DE MINIMIS ve smyslu čl. 87 a 88 Nařízení EK č. 1998/2006.

 

Bližší informace k programu poskytnou:

Administrativní stránka žádosti: Ing. Kateřina Jandlová, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, e-mail: katerina.jandlova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 671.

Odborná stránka žádosti: Bc. Irena Holatová, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje,  e-mail: irena.holatova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 562.

 

Výzva k předkládání žádostí o dotazci z FOV PVA 2013 (__)

Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z Programu vodohospodářských akcí PVA Fondu ochrany vod LK (__)

Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje (__)

Formulář žádosti o dotaci z Fondu ochrany vod 2013 (__)

Návod k vyplnění a odeslání elektronické žádosti (__)

Vyplněný formulář žádosti před odesláním pečlivě zkontrolujte, nezapomeňte uvést finanční podíl žadatele na připravovaném projektu (ostatní zdroje) a jeho předběžnou finanční rozvahu.

Čestné prohlášení k žádosti o dotaci (__)

 

Žádosti (bez příloh) se elektronicky odesílají ZDE (__)

 

Užitečné odkazy a doplňující informace:

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

(prostřednictvím odkazu VYHLEDÁVÁNÍ najdete schválený PRVK pro konkrétní obec - vyhledat Kartu obce ikona)

Veřejná podpora - shrnutí (__)

Nařízení EK č. 1998/2006 o použití článku 87, 88 (__)