Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění

 Kontaktní osoby na odboru životního prostředí a zemědělství

Kancelář č. 1223

Ing. Petr Čech - vedoucí oddělení - tel: 485 226 391 - petr.cech@kraj-lbc.cz

Kancelář č. 1224

Ing. Petr Beneš - tel: 485 226 389 - petr.benes@kraj-lbc.cz

Bc. Kateřina Svačinková - tel: 485 226 499 - katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz

Ing. Pavlína Švecová - tel: 485 226 385 - pavlina.svecova@kraj-lbc.cz