Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Aktuální informace k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Dnem 1. září 2012 nabyl účinnosti nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb

Dne 1. prosince 2012 nabyla účinnosti vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

 Další informace lze získat na web stránkách ministerstva životního prostředí www.mzp.cz

Metodické pokyny MŽP naleznete na http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny