Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní památka Dutý kámen

Rok vyhlášení: 1963                        Rozloha: 6,63 ha                       Nadm. výška: 350 - 379 m n. m.

Okres: Česká Lípa                            Obec: Cvikov, Kunratice u Cv.      Katastrální území: Drnovec, Kunratice u Cv.

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Geomorfologicky atraktivní část pískovcového hřbetu s erozí vypreparovanými či lidskou činností vzniklými skalními útvary a se specifickými geologickými jevy, konkrétně s ukázkou přeměny svrchněkřídového pískovce na styku s třetihorní bazickou vyvřelinou, projevující se sloupcovitou a deskovitou odlučností pískovce. Převážnou část chráněného území porůstá řídký chudý bor, přecházející v údolní okrajové části v přípotoční luh.

Vyhlašovací předpis:
Vyhláška ONV Česká Lípa ze dne 12.1.1989, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor Dutý kámen. Zrušeno.

Přehlášeno: 
Nařízení Libereckého kraje č. 4/2005 ze dne 31.5.2005, o zřízení Přírodní památky Dutý kámen a jejího ochranného pásma

Plán péče:
schválen na období 2011 - 2020

Ochranné pásmo: vymezeno zřizovacím předpisem

Další informace:

 

PP Dutý kámen