Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní památka Stříbrník

Rok vyhlášení: 1997                        Rozloha: 0,77 ha                       Nadm. výška: 507 m n. m.

Okres: Liberec                                  Obec: Křižany                            Katastrální území: Žibřidice

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Výrazný geomorfologický útvar se složitou vnitřní geologickou stavbou. Vrchol tvoří několik vůči sobě paralelně posunutých skalisek, budovaných šedočerným olivinickým čedičem, vyznačujícím se přítomností nápadných, až několik centimetrů dlouhých černých pseudomorfóz rhönitových agregátů po krystalech amfibolu. Při JV úpatí na kontaktu s pískovcem jsou v hornině patrné  četné křemenné žilky. Na čedičový výchoz je vázána zde vzácná teplomilná vegetace.

Vyhlašovací předpis:

Usnesení rady ONV Liberec č. 8/1968 ze dne 12.1.1968 o vyhlášení ochrany nad chráněným přírodním výtvorem Stříbrník v katastrálním území Žibřidice. Zrušeno.

Přehlášeno: 
Nařízení Okresního úřadu Liberec č. 7/97 ze dne 11.11.1997.

Plán péče: schválen na období 2015 - 2024 (3,7 MBPlán péče o PP Stříbrník)

Ochranné pásmo: 50 m

Další informace:

PP Stříbrník