Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní rezervace Dlouhá hora

Rok vyhlášení: 1997                        Rozloha: 13,97 ha                       Nadm. výška: 480 - 685 m n. m.


Okres: Liberec                                 Obec: Chrastava                            Katastrální území: Andělská hora u Chrastavy

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:

Přirozená společenstva řady typů acidofilních a mezotrofních bučin a vlhkých úžlabinových lesů s bohatou lesní květenou a význačnou zoofaunou. Botanicky cenná je populace smrku nápadně mohutného vzrůstu, pravděpodobně původního ekotopu. V  oplocenkách, zřízených především k ochraně zmlazujících listnáčů suťového lesa - jilmů, jasanů, klenů a buků, se udržuje bohatá populace měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva). K  významným floristickým nálezům patří kerblík lesklý (Anthriscus nitida).

Vyhlašovací předpis:

Výnos MK ČSR č.j. 18123/72 ze dne 29.12.1972, o zřízení SPR Dlouhá hora

Přehlášeno: 
Nařízení Okresního úřadu Liberec č. 3/97 ze dne 18.6.1997, o zřízení přírodní rezervace Dlouhá hora a jejího ochranného pásma.

Plán péče:
schválen na období 2013 - 2022 (PDF 6,5 MB)

Ochranné pásmo: 50 m

Další informace:

PR Dlouhá hora