Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní památka Kamenný vrch

Rok vyhlášení: 2001                        Rozloha: 30,11 ha                       Nadm. výška: 370 - 443 m n. m.


Okres: Liberec                                  Obec: Horní Řasnice                     Katastrální území: Horní Řasnice

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Regionálně významný mateční komplex hnízd mravence druhu Formica polyctena, soustředěný zde na relativně malé ploše vzrostlého lesa, navazujícího na  bývalý dobývací prostor štěrkopísků. Les je převážně smrkový, lesnická opatření ale směřují k prosazení přirozenější druhové skladby s vyšším zastoupením dubu, buku a ostatních listnáčů. Pomístně je vysazována jedle. Počet mravenčích kup kolísá v rozmezí mezi 150 – 300. Zajímavý je posun v jejich počtu a rozmístění v souvislosti se sukcesním  uzavíráním lesních okrajů směrem k těžební jámě – právě tato stanoviště jsou pro mravence nejatraktivnější, protože zde nacházejí optimální vlhkostní a světelné poměry a dostatečně pestrou a bohatou potravní nabídku.

Vyhlašovací předpis:
Nařízení Okresního úřadu Liberec č. 02/01 ze dne 21.6.2001. (PDF, 323 kB)

Plán péče:  schválen na období 2012-2022 (PDF 2,6 MB)

Ochranné pásmo: 50 m

Další informace:

PP Kamenný vrch