Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přehled provozovatelů zařízení oprávněných vydávat potvrzení o převzetí autovraků

Zařízení povolená dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, s oprávněním vystavovat potvrzení o převzetí autovraků jsou zveřejněna v systému MA ISOH (__), provozovaném Ministerstvem životního prostředí ČR a spravovaném CENIA, česká informační agentura životního prostředí.