Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Koncepce ochrany přírody a krajiny LK

Zadavatel: Liberecký kraj, resort životního prostředí a zemědělství

Zhotovitel: JAN HROMEK - LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy

Termíny:
zadání: červenec 2003
odevzdání konceptu analytické části: prosinec 2003
odevzdání konečné verze analytické části: leden 2004
odevzdání konceptu návrhové části koncepce: březen 2004
odevzdání konečné verze návrhové části: květen 2004

Řídící tým:
RNDr. Alena Vopálková, Ministerstvo životního prostředí
Ing. Jiří Holý, Ministerstvo životního prostředí
Ing. Jiří Hušek, Správa CHKO Jizerské hory
Ing. Tomáš Besta, Správa CHKO Lužické hory
RNDr. Jan Vaněk, Správa Krkonošského národního parku
RNDr. Jiřina Vargová, Liberecký kraj
Ing. arch. Jana Děrdová, Liberecký kraj
Ing. Marie Malcová, Liberecký kraj
Ing. Tomáš Stuchlík, Agentura ochrany přírody a krajiny

Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje

Aktualizovaný dokument byl schválen Zastupitelstvém Libereckého kraje dne 22. 4. 2014.

Aktualizace KOPK 2014

Aktualizace KOP 2014 - příloha č. 1

Aktualizace KOP 2014 - příloha č. 2

Aktualizace KOP 2014 - příloha č. 3

Aktualizace KOP 2014 - příloha č. 4

Aktualizace KOP 2014 - příloha č. 5