Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Kalové hospodářství Libereckého kraje - realizační program

V prosinci 2005 byl dokončen realizační program Kalové hospodářství Libereckého kraje. Dokument se zabývá problematikou kalů z čistíren odpadních vod (ČOV) a vychází z Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje. Obsahuje podrobnou analýzu stávající produkce a způsobů nakládání s kaly z ČOV v Libereckém kraji, dále popisuje trendy řešení kalového hospodářství jednotlivých zemích Evropy a uvádí charakteristiky vybraných technologií pro zpracování kalů. V kapitole 9 je předkládán návrh řešení kalového hospodářství pro Liberecký kraj v pěti variantách včetně ekonomických údajů.

Realizační program

Příloha 1 a 2

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 5

Příloha 6

Příloha 7