Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Formuláře žádostí a oznámení

Vodní zákon - formuláře na webu MZe

Na stránkách Ministerstva zemědělství lze stáhnout interaktivní formuláře, které lze elektronicky vyplnit.vodovody a kanalizace
Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace - Žádost se podává elektronicky ve formátu xls (xlsx). K povinnému formuláři v elektronické podobě se přikládají další požadované doklady dle § 6 odst. 12 a § 6 odst. 2 písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích ve formátu PDF/A prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. 
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací