Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Myslivost a rybářství

 

přejít na stránky lesního hospodářství (__)


Myslivost

Podpora myslivosti

Poskytování mysliveckých dotací probíhá dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Žádosti je třeba doručit do 31.8. běžného roku na krajský úřad.

Předpis:         Nařízení vlády č. 30/2004 Sb.

Formuláře:   

žádost_dravci_psi_doc   žádost_dravci_psi_2019_pdf

žádost_uživatelé_honiteb_doc  žádost_uživatelé_honiteb_pdf

AKTUÁLNĚ: Výše uvedené formuláře lze používat pouze pro žádosti podané do 31.8.2020. Žádosti na další rok již budou podávány i elektronicky prostřednictvím modulu pro žadatele. Ten zatím není pro myslivecké dotace funkční.  Od 1.9.2020 vstupuje účinnost novela nařízení vlády, které přináší změny v mysliveckých dotacích. Kromě zmíněné tvorby žádostí ve webovém modulu se jedná  o založení finančního příspěvku na chladící zařízení na ulovenou zvěř (50% nákladů max. 40 tis. Kč), obnovenbí příspěvku na použití dravců v ochraně rostlin, změna výpočtu dotovaných odstřelů černé zvěře (3 letý průměr nahrazen pětiletým) a řada dalších menších technických změn, týkající se stávajících příspěvků. U příspěvků na chladící zařízení upozorňujeme, že provozovatel tohoto zařízení musí provést jeho registraci u krajské veterinární správy.

Můžete využít návodu v příručce pro žadatele (aktualizované znění od 1.9.2020)

 

Myslivecká konference a Vyhlášení ankety Osobnost Libereckého kraje v myslivosti 2020

Z důvodu opatření proti šíření nákazy koronavirem se Myslivecká konference 2020, včetně vyhlášení  ankety ruší.

 

Školení mysliveckých hospodářů

ČMMJ ve spolupráci s Libereckým krajem zorganizoval školení mysliveckých hospodářů. To proběhlo v multimediálním sále krajského úřadu 5. prosince 2019. Mylivečtí hospodáři vyslechli informace z oblasti legislativy, mysliveckých stráží, dotací, nákazové situace u afrického moru prasat a dalších. Školení se těšilo velkému zájmu. Prohlédněte si foto:

IMG-20191205-WA0000  IMG-20191205-WA0001  IMG-20191205-WA0003  IMG-20191205-WA0002

 

Nebezpečí afrického moru prasat

Africký mor prasat představuje obrovskou hrozbu pro divokou černou zvěř i pro domácí chovy prasat.  Nákaza byla zjištěna již 100 km od hranic kraje v Polsku. Přečtěte si informační letáky veterinární správy.

leták pro myslivce   leták pro chovatele

 

Prevence škod zvěří

Vysoké stavy spárkaté zvěře jsou jednou z příčin škod na leích a zemědělských plodinách. Prohlédněte si doporučení v informačním letáku Ministerstva zemědělství.

 

Výstava lesy a myslivost v Libereckém kraji

V měsíci dubnu byla ve vstupním vestibulu instalována výstava Lesy a myslivost v Libereckém kraji.  Informace na stránkách lesního hospodářství

 

Myslivecká konference 2019

Tradiční Myslivecká konference se konala v sobotu 23. března 2019 na krajském úřadě.

Přečtěte si Sborník referátů.

Osobností Libereckého kraje v myslivosti pro rok 2019 se stala paní Věra Bouzková

DSCF2236   DSCF2242   DSCF2245  

Kraj12   Kraj18   Kraj19

 

Konference "Vlk v roce 2018"

Českomoravská myslivecká jednota uspořádala 30.10.2018 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje konferenci "Vlk v roce 2018".  Program si můžete přečíst  v pozvánce. O konferenci byl velký zájem a z vystoupení většiny účastníků i některých přednášejících byla potvrzena vzrůstající obava nejen myslivecké veřejnosti z nekontrolovaného a rychlého šíření vlčí populace.

v1

 

v2     v3     v4     v5

v6     v4     v7     v8 

 

 

Anketa - Osobnost Libereckého kraje v myslivosti 2018

foto_mk_2018 Liberecký kraj, resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, vyhlašuje novou anketu. Jejím smyslem je   propagace a ocenění osoby, která se významným způsobem přičinila o rozvoj myslivosti v kraji. Vítězem prvního   ročníku se stal pan Roman Provazník z Jablonce nad Nisou.

 

 

 

 

 

 

Sborníky z mysliveckých konferencí 

2006     2007      2008      2009   2010    2011  2012   2013   2014   2015   2016  2017   2018

 

Legislativa a další informace

Zákon o myslivosti
 

Vyhláška k zákonu o myslivosti 244/2002

Vyhláška o stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře 491/2002

Vyhláška k mysliveckým plánům 553/2004

Vyhláška o dobách lovu 245/2002

 

Myslivecké servery na webu:

Českomoravská myslivecká jednota 
Agentura Rembrandt

 

Rybářství

 
Mapová aplikace Vodní plochy a rybářství v Libereckém kraji
 

Byla spuštěna nová mapová aplikace na adrese http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/rybniky/.Nabízí dosud zcela ojedinělý přehled vodních nádrží, kde lze provádět lov ryb, ze seznamu lze získat jak řadu technických údajů, potřebné kontakty a základní informace pro umožnění rybolovu, ale také náhled prostřednictvím fotografií a již samozřejmou lokalizaci v mapě. Protože se jedná o rozsáhlou databázi, která bude podléhat změnám, budeme vděčni za průběžné zaslílání připomínek k obsahové části (irena.koskova@kraj-lbc.cz).
  

Informace pro rybníkáře
Praktické informace a povinnosti vyplývající ze zákona o rybářství pro vlastníky a nájemce vodních nádrží

Legislativa

Zákon o rybářství 99/2004

Vyhláška k zákonu o rybářství 197/2004


Rybářské servery na webu:

Český rybářský svaz (ČRS)

ČRS, Severočeský územní svaz Ústí n. L.  

ČRS, Východočeský územní svaz Hradec Králové  

Rybářský server MRK

Časopis Rybářství  

 

 

[Aktualizováno 21.9.2020, karel.pop@kraj-lbc.cz]