Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Myslivost a rybářství

 

přejít na stránky lesního hospodářství (__)


Myslivost

Přijďte oslavit s Českomoravskou mysliveckou jednotou 100 let existence!

V sobotu 30.9.2023 organizuje ČMMJ velkolepou oslavu svých kulatých narozenin u zámku v Sychrově. Jedná se o akci pro širokou veřejnost. Akci podpořil i Liberecký kraj. Program a podrobnosti naleznete zde

Nová podpora myslivosti z rozpočtu kraje - další chladící zařízení

Liberecký kraj zareagoval na nesnáze uživatelů honiteb v souvislosti s šířením afrického moru prasat. Uživatelé honiteb zasahujících do pásma I nebo II, mohou čerpat příspěvek kraje na pořízení chladícího zařízení na uskladnění ulovené zvěře. Příspěvek je 30 tis. Kč. Žádosti se podávají od 1.11.2023 do konce roku. Podrobnosti a pokyny k podání žádosti naleznete zde. Poskytnutí příspěvku státu v rámci NV 30/2014 je tímto nedotčeno.

Myslivecká konference 2023

Po covidové pauze se konala tradiční myslivecká konference. Proběhla v sobotu 4. března 2023  na krajském úřadě.

Program je uveden v pozvánce.

Přečtěte si sborník referátů

Součástí konference bylo i vyhlášení i Osobnosti myslivosti v Libereckém kraji. Ve třetím ročníku se vítězem stal Jiří Černý. Další informace naleznete zde.

Africký mor prasat v Libereckém kraji

Liberecký kraj je zasažen Africkým morem prasat. Související opatření dopadají na myslivce, chovatele prasat, ale i náštěvníky přírody. Další informace naleznete zde

Podpora myslivosti

Poskytování mysliveckých dotací probíhá dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Žádosti je třeba doručit do 31.8. běžného roku na krajský úřad.

Předpis:         Nařízení vlády č. 30/2004 Sb.

Formuláře a podrobné informace:   Žádost se vytvoří ve webovém modulu pro žadatele. Vše naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství

Od 1.9.2020 vstoupila v účinnost novela nařízení vlády, které přináší změny v mysliveckých dotacích. Kromě zmíněné tvorby žádostí ve webovém modulu se jedná  o založení finančního příspěvku na chladící zařízení na ulovenou zvěř (50% nákladů max. 40 tis. Kč), obnovenbí příspěvku na použití dravců v ochraně rostlin, změna výpočtu dotovaných odstřelů černé zvěře (3 letý průměr nahrazen pětiletým) a řada dalších menších technických změn, týkající se stávajících příspěvků. U příspěvků na chladící zařízení upozorňujeme, že provozovatel tohoto zařízení musí provést jeho registraci u krajské veterinární správy.

Můžete využít návodu v příručce pro žadatele (aktualizované znění od 1.9.2020)

 

Školení mysliveckých hospodářů

ČMMJ ve spolupráci s Libereckým krajem zorganizoval školení mysliveckých hospodářů. To proběhlo v multimediálním sále krajského úřadu 5. prosince 2019. Mylivečtí hospodáři vyslechli informace z oblasti legislativy, mysliveckých stráží, dotací, nákazové situace u afrického moru prasat a dalších. Školení se těšilo velkému zájmu. Prohlédněte si foto:

IMG-20191205-WA0000  IMG-20191205-WA0001  IMG-20191205-WA0003  IMG-20191205-WA0002

 

Prevence škod zvěří

Vysoké stavy spárkaté zvěře jsou jednou z příčin škod na leích a zemědělských plodinách. Prohlédněte si doporučení v informačním letáku Ministerstva zemědělství.

 

Výstava lesy a myslivost v Libereckém kraji

V měsíci dubnu byla ve vstupním vestibulu instalována výstava Lesy a myslivost v Libereckém kraji.  Informace na stránkách lesního hospodářství

 

Myslivecká konference 2019

Tradiční Myslivecká konference se konala v sobotu 23. března 2019 na krajském úřadě.

Přečtěte si Sborník referátů.

Osobností Libereckého kraje v myslivosti pro rok 2019 se stala paní Věra Bouzková

DSCF2236   DSCF2242   DSCF2245  

Kraj12   Kraj18   Kraj19

 

Konference "Vlk v roce 2018"

Českomoravská myslivecká jednota uspořádala 30.10.2018 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje konferenci "Vlk v roce 2018".  Program si můžete přečíst  v pozvánce. O konferenci byl velký zájem a z vystoupení většiny účastníků i některých přednášejících byla potvrzena vzrůstající obava nejen myslivecké veřejnosti z nekontrolovaného a rychlého šíření vlčí populace.

v1

 

v2     v3     v4     v5

v6     v4     v7     v8 

 

 

Sborníky z mysliveckých konferencí 

2006     2007      2008      2009   2010    2011  2012   2013   2014   2015   2016  2017   2018

 

Legislativa a další informace

Zákon o myslivosti
 

Vyhláška k zákonu o myslivosti 244/2002

Vyhláška o stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře 491/2002

Vyhláška k mysliveckým plánům 553/2004

Vyhláška o dobách lovu 245/2002

 

Myslivecké servery na webu:

Českomoravská myslivecká jednota 
Agentura Rembrandt

 

Rybářství

 
Mapová aplikace Vodní plochy a rybářství v Libereckém kraji
 

Byla spuštěna nová mapová aplikace na adrese http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/rybniky/.Nabízí dosud zcela ojedinělý přehled vodních nádrží, kde lze provádět lov ryb, ze seznamu lze získat jak řadu technických údajů, potřebné kontakty a základní informace pro umožnění rybolovu, ale také náhled prostřednictvím fotografií a již samozřejmou lokalizaci v mapě. Protože se jedná o rozsáhlou databázi, která bude podléhat změnám, budeme vděčni za průběžné zaslílání připomínek k obsahové části (irena.koskova@kraj-lbc.cz).
  

Informace pro rybníkáře
Praktické informace a povinnosti vyplývající ze zákona o rybářství pro vlastníky a nájemce vodních nádrží

Legislativa

Zákon o rybářství 99/2004

Vyhláška k zákonu o rybářství 197/2004


Rybářské servery na webu:

Český rybářský svaz (ČRS)

ČRS, Severočeský územní svaz Ústí n. L.  

ČRS, Východočeský územní svaz Hradec Králové  

Rybářský server MRK

Časopis Rybářství  

 

 

[Aktualizováno 27.9.2023, karel.pop@kraj-lbc.cz]