Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Myslivost a rybářství

 

přejít na stránky lesního hospodářství (__)


Myslivost

Myslivecká konference 2023

Po covidové pauze se konečně koná tradiční myslivecká konference. Proběhne v sobotu 4. března 2023 od 8,30 na krajském úřadě.

Program je uveden v pozvánce.

Africký mor prasat ohrožuje Liberecký kraj

V sousedním saském okrese Görlitz bvyl zjištěn výskyt afrického moru prasat u černé zvěře. Vzhledem k minimální vzdálenosti a dobré propustnosti hranic pro zvěř je velmi pravděpodobné rozšíření nákazy do ČR. V severních Čechách při hranicích se Saskem a Polskem proto bylo vytvořeno nárazníkové pásmo, kde platí speciální veterinární opatření. Toto území bylo dále s účinností od 1.12.2021 rozšířeno na celou oblast příhraničí s Polskem. Na území Libereckého kraje se jedná o oblast od německých a polských hranic, která je na jihu ohraničena silnicemi I/13, I/14, II/287, I/10, II/292 a I/14   po trase Kamenický Šenov - Nový Bor - Cvikov - Liberec - Jablonec n.N., -Bratříkov - Železný Brod - Proseč - Semily - Horní Sytová - Hrabačov - Vrchlabí

Mimořádná opatření veterinární správy platná od 1.12.2021

Opatření prozatím spočívají zejména v intenzivním lovu černé zvěře, která je přenašečem. Motivací pro uživatele honiteb je úhrada 2000 Kč za každý ulovený kus a 3000 Kč za každý uhynulý kus černé zvěře. Opatření se týká všech honiteb, které do oblasti zasahují, byť jen částečně. Úhradu provádí Krajská veterinární správa.

Akruální a úplné informace zjistíte na stránkách Státní veterinární správy

Formuláře:

Objednávka laboratorního vyšetření     Žádost o proplacení lovu černé zvěře   žádost o proplacení nálezné   leták    pokyny_pro_myslivce

 

Podpora myslivosti

Poskytování mysliveckých dotací probíhá dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Žádosti je třeba doručit do 31.8. běžného roku na krajský úřad.

Předpis:         Nařízení vlády č. 30/2004 Sb.

Formuláře:   Žádost se vytvoří ve webovém modulu pro žadatele

 

AKTUÁLNĚ: Od 1.9.2020 vstoupila v účinnost novela nařízení vlády, které přináší změny v mysliveckých dotacích. Kromě zmíněné tvorby žádostí ve webovém modulu se jedná  o založení finančního příspěvku na chladící zařízení na ulovenou zvěř (50% nákladů max. 40 tis. Kč), obnovenbí příspěvku na použití dravců v ochraně rostlin, změna výpočtu dotovaných odstřelů černé zvěře (3 letý průměr nahrazen pětiletým) a řada dalších menších technických změn, týkající se stávajících příspěvků. U příspěvků na chladící zařízení upozorňujeme, že provozovatel tohoto zařízení musí provést jeho registraci u krajské veterinární správy.

Můžete využít návodu v příručce pro žadatele (aktualizované znění od 1.9.2020)

 

Provozování myslivosti a rybářství v nouzovém stavu

Provoz myslivosti a rybářství, včetně konání společných lovů a výlovů, není současnými vládními opatřeními pro boj s nákazou Covid 19 významně dotčen. Viz mze_stanovisko_covid

 

Myslivecká konference a Vyhlášení ankety Osobnost Libereckého kraje v myslivosti 2020

Z důvodu opatření proti šíření nákazy koronavirem se Myslivecká konference 2020, včetně vyhlášení  ankety ruší.

 

Školení mysliveckých hospodářů

ČMMJ ve spolupráci s Libereckým krajem zorganizoval školení mysliveckých hospodářů. To proběhlo v multimediálním sále krajského úřadu 5. prosince 2019. Mylivečtí hospodáři vyslechli informace z oblasti legislativy, mysliveckých stráží, dotací, nákazové situace u afrického moru prasat a dalších. Školení se těšilo velkému zájmu. Prohlédněte si foto:

IMG-20191205-WA0000  IMG-20191205-WA0001  IMG-20191205-WA0003  IMG-20191205-WA0002

 

Nebezpečí afrického moru prasat

Africký mor prasat představuje obrovskou hrozbu pro divokou černou zvěř i pro domácí chovy prasat.  Nákaza byla zjištěna již 100 km od hranic kraje v Polsku. Přečtěte si informační letáky veterinární správy.

leták pro myslivce   leták pro chovatele

 

Prevence škod zvěří

Vysoké stavy spárkaté zvěře jsou jednou z příčin škod na leích a zemědělských plodinách. Prohlédněte si doporučení v informačním letáku Ministerstva zemědělství.

 

Výstava lesy a myslivost v Libereckém kraji

V měsíci dubnu byla ve vstupním vestibulu instalována výstava Lesy a myslivost v Libereckém kraji.  Informace na stránkách lesního hospodářství

 

Myslivecká konference 2019

Tradiční Myslivecká konference se konala v sobotu 23. března 2019 na krajském úřadě.

Přečtěte si Sborník referátů.

Osobností Libereckého kraje v myslivosti pro rok 2019 se stala paní Věra Bouzková

DSCF2236   DSCF2242   DSCF2245  

Kraj12   Kraj18   Kraj19

 

Konference "Vlk v roce 2018"

Českomoravská myslivecká jednota uspořádala 30.10.2018 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje konferenci "Vlk v roce 2018".  Program si můžete přečíst  v pozvánce. O konferenci byl velký zájem a z vystoupení většiny účastníků i některých přednášejících byla potvrzena vzrůstající obava nejen myslivecké veřejnosti z nekontrolovaného a rychlého šíření vlčí populace.

v1

 

v2     v3     v4     v5

v6     v4     v7     v8 

 

 

Anketa - Osobnost Libereckého kraje v myslivosti 2018

foto_mk_2018 Liberecký kraj, resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, vyhlašuje novou anketu. Jejím smyslem je   propagace a ocenění osoby, která se významným způsobem přičinila o rozvoj myslivosti v kraji. Vítězem prvního   ročníku se stal pan Roman Provazník z Jablonce nad Nisou.

 

 

 

 

 

 

Sborníky z mysliveckých konferencí 

2006     2007      2008      2009   2010    2011  2012   2013   2014   2015   2016  2017   2018

 

Legislativa a další informace

Zákon o myslivosti
 

Vyhláška k zákonu o myslivosti 244/2002

Vyhláška o stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře 491/2002

Vyhláška k mysliveckým plánům 553/2004

Vyhláška o dobách lovu 245/2002

 

Myslivecké servery na webu:

Českomoravská myslivecká jednota 
Agentura Rembrandt

 

Rybářství

 
Mapová aplikace Vodní plochy a rybářství v Libereckém kraji
 

Byla spuštěna nová mapová aplikace na adrese http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/rybniky/.Nabízí dosud zcela ojedinělý přehled vodních nádrží, kde lze provádět lov ryb, ze seznamu lze získat jak řadu technických údajů, potřebné kontakty a základní informace pro umožnění rybolovu, ale také náhled prostřednictvím fotografií a již samozřejmou lokalizaci v mapě. Protože se jedná o rozsáhlou databázi, která bude podléhat změnám, budeme vděčni za průběžné zaslílání připomínek k obsahové části (irena.koskova@kraj-lbc.cz).
  

Informace pro rybníkáře
Praktické informace a povinnosti vyplývající ze zákona o rybářství pro vlastníky a nájemce vodních nádrží

Legislativa

Zákon o rybářství 99/2004

Vyhláška k zákonu o rybářství 197/2004


Rybářské servery na webu:

Český rybářský svaz (ČRS)

ČRS, Severočeský územní svaz Ústí n. L.  

ČRS, Východočeský územní svaz Hradec Králové  

Rybářský server MRK

Časopis Rybářství  

 

 

[Aktualizováno 1.2.2023, karel.pop@kraj-lbc.cz]