Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Voda

Voda

 „Bez vody není života“

 Voda je základní složkou životního prostředí – představuje nezastupitelnou podmínku života na Zemi. Zhruba 96,5 % veškeré vody se nachází ve slané podobě v oceánech a mořích. Sladká voda tvoří jen 3,5 % veškerých vodních zásob, přičemž jen 0,3% zdrojů je použitelných pro lidskou potřebu. Z toho se 69 % nachází v ledovcích, 30 % tvoří podzemní vody a zbytek představuje povrchová a atmosférická voda.

 Spotřeba vody v ČR v posledních letech výrazně poklesla. Nicméně nedostatek zdravotně nezávadné vody představuje jednu z největších hrozeb současného světa.

 

Činnost

Spotřeba vody v litrech na osobu a den

Splachování toalety

50 – 65

Mytí rukou

3

Mytí nádobí v myčce

15 – 30

Práce v kuchyni

5 – 7

Pití

2

Mytí automobilu

200

Praní v pračce

40 – 80

Sprchování

60–80

Koupele ve vaně

100–150

 

Hospodaření s vodou (__)

Úklid a čištění (__)

 

Zdroje informací

www.zeleneuradovani.cz/voda Stránky Sítě ekologických poraden, vše o úsporách vody, využití dešťové vody

www.zeleneuradovani.cz/uklid Stránky Sítě ekologických poraden, vše o úklidu a čištění

www.uklid.to Česká asociace úklidu a čištění

www.ekospotrebitel.cz Stránky o ekospotřebitelství s praktickými radami