Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Zelené nakupování

zelené nakupování

Zelené nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, při kterém jsou upřednostňovány produkty a služby s minimálním negativním dopadem na životní prostředí. Bere se v úvahu například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní závadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně. 

V této souvislosti vznikly systémy ekologického značení výrobků k označení produktů, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí než jiné výrobky, lsoužící ke stejnému účelu.

 

Desatero pro odpovědné nakupování a provoz

 Ekoznačky (__)

 

Zdroje informací

www.ekoznacka.cz

Vyčerpávající informace o Ekologicky šetrných výrobcích, seznamy produktů a výrobců s touto značkou

www.zeleneuradovani.cz/ekoznacka/

Stránky Sítě ekologických poraden, informace o ekoznačkách

www.eco-label.com

Program ekologického značení Evropské unie (i v češtině)