Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

GIS DAY 2008 - 2007 - 2006

 

GISDAY 2008

Termín Dnů GIS: 12. až 14. listopadu 2008
Termín doprovodné výstavy posterů: 8. až 27. 11. 2008
Místo: Krajská vědecká knihovna v Liberci, velký + malý konferenční sál, předsálí
Registrace škol - prostřednictvím webu http://gisday.tul.cz/.

Předběžný program:
Středa 12. 11. 2008:

9.00 - 10.00 - blok pro školy
10.00 - 10.30 - slavnostní zahájení
11.00 - 14.00 - bloky pro školy
14.00 - 15.00 - první pracovní dílna pro veřejnost a veřejnou správu v hlavním sále
15.00 - 16.00 - druhá pracovní dílna pro veřejnost a veřejnou správu v hlavním sále
14.00 - 17.00 - ukázky a práce na jednotlivých stanovištích
Ćtvrtek 13. 11. 2008:
8.00 - 14.00 - bloky pro školy
14.00 - 15.00 - první pracovní dílna pro veřejnost a veřejnou správu v hlavním sále
15.00 - 16.00 - druhá pracovní dílna pro veřejnost a veřejnou správu v hlavním sále
14.00 - 17.00 - ukázky a práce na jednotlivých stanovištích
Pátek 14. 11. 2008:
8.00 - 12.00 - bloky pro školy

   

GISDAY 2007

FOTOREPORTÁŽ

 

 

Instalace posterů a dětských kreseb 9.11. - zahájení Dnů GIS 14.11. za přítomnosti významných hostů - stanoviště a pracovní dílny. Další zprávy, videoreportáže, ohlasy účastníků, novou znělku Dnů GIS, fotografie... pak na stránkách  http://gisday.tul.cz/.

Den GIS 2007 - instalace výstavy   Den GIS 2007 - 2. Před zahájením   Den GIS 2007 - 2. Zahájení akce   Den GIS 2007 - 3. Zahájení výstavy

Den GIS 2007 - 4. Dětská televize a Ing.Seidl   Den GIS 2007 - 5. Stanoviště ISŽP + HZS   Den GIS 2007 - 6. Stanoviště ISŽP + HZS   Den GIS 2007 - 6. Stanoviště ISŽP + HZS

Den GIS 2007 - 7. Geohra   Den GIS 2007 - 8. Geohra   Den GIS 2007 - 9. Geohra   Den GIS 2007 - 10. Dětská televize

Den GIS 2007 - 11. Smart Board   Den GIS 2007 - 12. Staniště KU   12. Stanoviště    13. Stanoviště

14. Stanoviště    15. Stanoviště    16. Stanoviště    17. Naše stanoviště

18. Asistentka z TUL   19. Organizátoři   20. Stanoviště    21. Stanoviště

[-akt. 17.11.2007 - -] 

 

 

 

POZVÁNKA
Liberecký kraj letos se spojil hned několika dalšími institucemi, které geografické informační systémy využívají: Technickou univerzitou v Liberci, Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a Gymnáziem F. X. Šaldy v Liberci.  Oslava dne GIS se bude konat ve dnech od 14. do 16. 11. 2007 v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci. Svou práci zde zájemcům představí specialisté GIS formou krátkých přednášek, ale zejména při konkrétních, živých ukázkách na počítačových stanovištích.
Součástí Dne GIS bude také doprovodná výstava plakátů s představením některých dalších možností použití GIS.  Tato bude přístupná v prostorách liberecké krajské knihovny již od 9. listopadu a potrvá až do konce měsíce. 
 

Aktuální informace o akci Den GIS v Liberci najdete na speciálních stránkách zřízených k této příležitosti  http://gisday.tul.cz/.

Záštitu nad akcí převzali pro rok 2007 pan Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky, doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, Th.D., děkan Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci a plk. Ing. Josef Zajíček, ředitel Hasičského záchranného sboru LK. 
Dokument - POZVÁNKA NA DEN GIS 2007

den gis 2007 - 1. pozvánka
 

POČÍTAČOVÁ  STANOVIŠTĚ ODBORU
  
Stanoviště 1: Najdi, vyřeš, rozhodni!

 

Stanoviště je zaměřeno na využívání možností mapového serveru životního prostředí Libereckého kraje http://maps.kraj-lbc.cz a na něm dostupných dat Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a životního prostředí. Formou „mapové honičky“ si týmy vyzkouší identifikaci místa odehrání mimořádné události v terénu podle slovního popisu a kombinace dostupných dat. Budou potřebovat umět využívat funkce vyhledávání, měření vzdálenosti, měření plochy, zjištění reliéfu terénu a nadmořské výšky atp. Vhodnou kombinací zobrazených geografických dat budou pak umět řešit úlohy, které jsou v hledané lokalitě nadefinované. Tým si může síly „rozložit“ na více pracovišť a komunikovat spolu prostřednictvím Skype.

Soutěž se boduje, vítězům budou předány drobné ceny.

(ve spolupráci s HZS LK) 

 


Stanoviště 2: Geohra

 

Nová mapová aplikace, která bude zpřístupněna veřejnosti při zahájení Dnů GIS na adrese http://geohra.kraj-lbc.cz. Poznej objekt na fotografii (hrad, rybník, stavba…) a najdi na mapě, kde se nachází. Umístění soutěžícího je podle celkové odchylky po vyhledání deseti objektů.

Soutěž se boduje, vítězům budou předány drobné ceny.

(ve spolupráci s TUL) GISDAY 2006

ZPRÁVA Z AKCE - Den GIS pro veřejnou správu

            Dne 15.11.2006 se na Krajském úřadě Libereckého kraje konal již 3.ročník celosvětového Dne GIS. Letos byl program členěn do dvou sekcí – pro studenty základních a středních škol  a pro pracovníky z obcí.

            Seminář pro obce, organizovaný odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, měl program plně přizpůsoben nově vznikající povinnosti obcí s rozšířenou povinností - pořizování územně analytických podkladů a s tím spojené potřebě dobré orientace úředníků v oblasti geografických informačních systémů, která je pro pořizování  územních podkladů třeba. Tu nejzákladnější orientaci a možná i inspiraci mohli získat právě na Dni GIS pro veřejnou správu.

            Co se bylo možné o GIS ve dvou dvou-a-půl hodinových blocích dovědet?

            Po krátkém teoretickém úvodu o tom, co GIS je a jaké jsou jeho možnosti, byla zástupcům obcí vysvětlena problematika, jak získat do svých obecních GIS potřebná data. Byla představena nabídka a podmínky získání dat z GIS krajského úřadu, ale také možnosti jak získat data od jiných správců nebo pomocí tzv. webových služeb, případně kde jaká data jsou volně ke stažení na webu.

            Další část semináře se týkala výběru vhodného software pro GIS.

Nejdříve byly představeny možnosti, jak lze pořídit GIS software pro obec zcela zdarma nebo velmi levně. Byla zde předvedena práce s  programy jako jsou například Kristýna, Janitor, QGIS a OCAD9. V přednášce Ing. Jana Mertlíka (Společnost pro Jizerské hory)  byly zmapovány i další levné nebo volně stažitelné programy pro GIS.

            Dále následovala prezentace komerčního programu střední cenové úrovně jako ukázka  možnosti nákupu „hotového“ systému včetně podpory. Jednalo se o modulární GIS systém pro obce, snadno škálovatelný a rozšiřitelný. Ukázáno bylo také jeho přizpůsobení tvorbě standardizovaných územně analytických podkladů.

            Možnost, jak zcela zdarma a ihned využívat mapy a data kraje, představuje mapový server životního prostředí . Tento byl detailně  představen na projektech ochrany přírody. Účastníci si vyzkoušeli vyhledávání, vybírání objektů, vygenerování profilu terénu, hledání v katastru nemovitostí a také pořizování nových dat prostřednictvím editačního rozhraní mapového serveru. Z dalších aplikací informačního systému životního prostředí byl představen Povodňový plán Libereckého kraje  a také zcela nové Odpadové hospodářství Libereckého kraje .

            Pro získání základní  orientace v oblasti sběru dat v terénu byla do programu zařazena  přednáška o GPS. Byly představeny některé přístroje GPS, jejich možnosti a podán aktuální cenový přehled a vysvětlení cenové politiky. Předvedeny byly ukázky konkrétních mapovacích projektů.

            Časové rozmezí semináře dvě a půl hodiny více přednášek a ukázek nedovolilo. Byl ale zaznamenán zájem ze strany obcí pokračovat v seznamováni s problematikou GIS, takže další akce podobného typu budou v brzské době následovat.
   

FOTODOKUMENTACE Z AKCE
(foto Ing. František Molnár)

Den GIS - úvodní prezentace    Den GIS (3)    Den GIS (4)    Den GIS (5) 

Den GIS - úvodní prezentace (2)    Den GIS (6)    Den GIS (7)    Den GIS (8) 

Den GIS (9)    Den GIS (10)    Den GIS (11)    Den GIS (12) 

Den GIS (13)    Den GIS (14)    Den GIS (15)    Den GIS (15)

  

 

      
PROGRAM
-   Co je GIS, data pro GIS, mapové služby
-   SW pro GIS - jak lze realizovat GIS na obcích, ukázky různých možností
-   Mapový server ŽP, příklady použití.
    Ukázka základní funkčnosti na projektech ochrany přírody
-   Editace dat na mapovém serveru, představení na editaci vrstvy památných stromů
-   Povodňový plán Libereckého kraje, Povodńové komise.
    Představení aplikací, ukázka editace dat
-   Odpadové hospodářství Libereckého kraje – první představení testovací verze aplikace
-   Metainformační katalog MICKA, možnosti pořízení metadatových záznamů pro obce 
    (z časových důvodů nebyl prezentován)
-   Sběr dat v terénu obecně, GPS, dGPS, cenový přehled. Geocaching. 
    Ukázka mapování jeskyní a mapování výskytu křídlatky.
      

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
15.11.2006 - celosvětový termín GISDAY 2006
1.blok:  9.00 - 11.30
2.blok: 11.45 - 14.15 

Budova KÚ Libereckého kraje, místnost 326a. 
   
PREZENTUJÍCÍ
Ing. Matin Modrý, PhD  - odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí
Ing. Irena Košková  - odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí
Ing. Jan Mertlík  - Společnost pro Jizerské hory