Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Zvláště chráněná území

Publikace "Maloplošná chráněná území Libereckého kraje" popisuje přehlednou formou jednotlivá chráněná území, jejich unikátnost v rámci našeho kraje. Pro lepší orientaci čtenáře jsou území v brožuře barevně odlišeny dle příslušnosti k orgánu ochrany přírody (Krajský úřad, CHKO Český ráj, Jizerské hory, Kokořínsko-Máchův kraj, Lužické hory a KRNAP). Všech 125 popisovaných území navíc vkusně doplňuje řada fotografií.

Tuto publikaci (ve snížené kvalitě) si můžete prohlédnout také v digitální podobě:
Maloplošná chráněná území Libereckého kraje - 3. přepracované a doplněné vydání (2015) (PDF 5,3 MB) Mapová příloha publikace (PDF 31 MB)


 Kategorie Počet Rozloha (ha)
 Chráněná krajinná oblast 5 81 238
 Národní park 1 11 200 Národní přírodní rezervace 82 426,260
 Národní přírodní památka 9 430,170
 Přírodní rezervace
 36 1 945,950
 Přírodní památka
 72 742,192 Přírodní park
 3 13 315