Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Přírodní památka Manušické rybníky

Rok vyhlášení: 2012                        Rozloha: 19,92 ha                       Nadm. výška: 256 - 268 m n. m.


Okres: Česká Lípa                                  Obec: Česká Lípa, Horní Libchava                  Katastrální území: Horní Libchava, Manušice

Spravuje: Krajský úřad Libereckého kraje

Předmět ochrany:
Mokřadní a vodní biotopy Manušických rybníků a druhy na ně vázané, především populace kuňky obecné.

Zřízením přírodní památky je splněn závazek vůči Evropské unii zajistit ochranu této evropsky významné lokality.

Vyhlašovací předpis:
Nařízení Libereckého kraje č. 4/2012 v rámci implementace NATURA 2000 (PDF 0,00 MB)

Plán péče:
schválen na období 2011 - 2020

Ochranné pásmo: upraveno ve zřizovacím předpisu

Další informace:

PP Manušické rybníky