Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Legislativa

Ochrana zemědělského půdního fondu -  legislativa

 

- zákon  ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění

- vyhláška  MŽP č. 13/1994  Sb., kterou se upravují některé podrobnosti  ochrany zemědělského půdního fondu

- Metodický pokyn  odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR  ze dne 1.10.1996  č.j.  OOLP/1067/96  k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu  ( Věstník MŽP, ročník 1996, částka 4)