Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Správní poplatky

Informace o placení správních poplatků:

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Položka č. 102

  1. Přijetí žádosti o schválení 80)

a) návrhu bezpečnostního programu prevence závažných havárií                                       Kč   40 000

b) aktualizace bezpečnostního programu prevence závažných havárií                              Kč   20 000

c) návrhu bezpečnostní zprávy                                                                                                              Kč   60 000

d) aktualizace bezpečnostní zprávy                                                                                                     Kč   30 000

e) návrhu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy                                                                   Kč   15 000

2.   Přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona o prevenci  závažných havárií 80

                                                                                                                                                                        Kč   25 000

80)  Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Platby:

a)  v hotovosti v pokladně (budova Krajského úřadu Libereckého kraje, 10. patro, kancelář 1009, tel. 485226413, úřední dny 8:00-17:00, ostatní 9:00-11:00)

b)  převodem na účet: 19-7964100227/0100, VS 13618, KS 308, SS identifikace žadatele (IČ)