Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor životního prostředí a zemědělství

Publikace vydané odborem

Maloplošná chráněná území Libereckého kraje - 3. vydání (2015)

Publikace seznamuje čtenáře s nejcennějšími přírodními partiemi Libereckého kraje. Ke každému ze 125 území je uveden stručný text doplněný fotografiemi. Jedná se o dopracované a aktualizované vydání rozdělené do území podle příslušnosti k orgánu ochrany přírody.  


Natura 2000 v Libereckém kraji

Natura 2000

Publikace poskytuje základní informace o chráněných druzích rostlin a živočichů a významných lokalitách, které byly zahrnuty do evropsky významné soustavy NATURA 2000.


Kalendář vzdělávacích akcí 2010

Kalendář akcí 2010    

Kalendář obsahuje přehled všech akcí z oblati ekologické výchovy a zemědělství, které v roce 2010 pořádá Liberecký kraj. Více informací k jednotlivým akcím naleznete ZDE (__).


Naučné stezky Libereckého kraje - 4. vydání

Aktualizované vydání oblíbené publikace, která poskytuje základní informace o 37 naučných stezkách na území Libereckého kraje.


Výrobek roku Libereckého kraje 2009

 Průvodce 6. ročníkem soutěže o titul Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví potravinářství - zemědělství.


Kalendář vzdělávacích akcí 2009

Obsahuje přehled akcí z oblasti zemědělství a ekologické výchovy a osvěty pořádané Libereckým krajem v roce 2009. Více informací k jednotlivým akcím naleznete ZDE .

Atlas životního prostředí Libereckého kraje

atlas životního prostředí libereckého kraje Specializovaný regionální atlas Libereckého kraje podává ucelené informace o životním prostředí v rozsahu regionu vymezeném hranicemi Libereckého kraje. Autorský kolektiv tvořili odborníci z odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje a z katedry geografie FP Technické univerzity v Liberci.


Vesnice roku 2008

Průvodce 14. ročníkem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

Výrobek roku Libereckého kraje 2004 - 2008

Průvodce pěti ročníky soutěže o titul Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví potravinářství 2004 - 2008. V publikaci je uveden přehled výrobců, kteří se zúčastnili soutěže a kompletní přehled všech výrobků, které získaly ocenění.

Kalendář vzdělávacích akcí 2008

Obsahuje přehled akcí z oblasti zemědělství a ekologické výchovy a osvěty pořádané Libereckým krajem v roce 2008.
Více informací k jednotlivým akcím naleznete ZDE .

Vesnice roku 2007

Průvodce 13. ročníkem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

Kalendář vzdělávacích akcí 2007

Obsahuje přehled akcí z oblasti zemědělství a ekologické výchovy a osvěty pořádané Libereckým krajem v roce 2007.
Více informací k jednotlivým akcím naleznete zde .

Katalog neziskových organizací z oblasti životního prostředí

V publikaci jsou představeny neziskové organizace z oblasti životního prostředí, které svou činností přispívají k ochraně cenných částí přírody Libereckého kraje.

Katalog NNO z oblasti ŽP

Kouzlo zemědělství aneb z pole na stůl

Tato neobvyklá publikace má pomoci dětem z 1. stupně ZŠ při jejich rozhodování o budoucím povolání. Přibližuje dětem základní funkce a význam zemědělství.

Geologické zajímavosti Libereckého kraje

Další monotematická publikace, která přibližuje nejcennější chráněné geologické útvary na území Libereckého kraje. Texty jsou doplněny barevnými fotagorafiemi a přehlednou geologickou mapou.

Kalendář akcí 2006

Přehled akcí z oblasti zemědělství a ekologické výchovy, které jsou pořádány Libereckým krajem.

Vesnice roku 2005

Ohlédnutí za 11 ročníky soutěže o tutil Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

APIC - internetový portál

Brožura představuje základní funkce internetového portálu Agrární poradenské a informační centrum Libereckého kraje, který byl spuštěn po vstupu ČR do EU. Cílem je poskytovat kvalitní a aktuální informace všem agrárním subjektům. Byla vydána v české, anglické a německé mutaci.

Mapový server, informační systém životního prostředí

Brožura poskytuje stručný návod, jak pracovat s mapovým serverem životního prostředí, který byl spuštěn v roce 2004.

Naučné stezky Libereckého kraje - 3. vydání

Pro velký zájem bylo vydáno již 3. doplněné vydání publikace, která poskytuje stručné informace o naučných stezkách.

Památné stromy Libereckého kraje

Další z řady monografií o cenných a chráněných částech přírody Libereckého kraje, navazuje na publikace Naučné stezky Libereckého kraje a Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. 

Maloplošná chráněná území Libereckého kraje

Monografická publikace seznamuje širokou veřejnost s nejcennějšími přírodními partiemi Libereckého kraje, s jejich přírodou a ochranou. Ke každému území je uveden stručný text doplněný fotografiemi.
Více informací naleznete na /page2560

Katalog agráních subjektů Libereckého kraje

Katalog vydaný u příležitosti vstupu ČR do EU obsahuje agrární subjekty z Libereckého kraje s uvedením jejich hlavní a doplňkové činnosti.


katalog agroturistika 


Agroturistika v Libereckém kraji

Červenec 2002
Naleznete zde základní informace o zemědělských subjektech provozujících agroturistiku v Libereckém kraji 

naučné stezky libereckého kraje

Naučné stezky Libereckého kraje

Prosinec 2002
Přehled naučných stezek doplněný stručným popisem, mapkou a
fotografiemi
zpráva o stavu zemědělství 


Zpráva o stavu zemědělství

Prosinec 2002
Základní údaje o zemědělství v Libereckém kraji

zpráva o stavu životního prostředí Zpráva o stavu životního prostředí

Prosinec 2002
Obsahuje základní informace o problematice životního prostředí v Libereckém kraji
Publikace spolufinancované resortem


Mravenci Libereckého kraje


ZO ČSOP Formica Liberec
Informace o životě a významu lesních mravenců určené široké veřejnosti
Listopad 2002


Pexeso Netopýři


ZO ČSOP při SCHKO Jizerské hory, sekce Netopýr
Populární hra pro malé i velké s obrázky našich i světových netopýrů
Říjen 2002

Průvodce k naučné stezkce Lesy Jizerských hor


Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.
Průvodce k naučné stezce obsahuje doplňující informace o vývoji lesních ekosystéml v Jizerských horách
Leden 2003


Zápis skalních měst českého ráje do seznamu UNESCO


Sdružení Český ráj
Informační leták k problematice zápisu skalních měst Českého ráje do seznamu UNESCO přibližuje výhody a nevýhody pro obyvatele regionu
Listopad 2002

Videopořad Český ráj v srdci Evropy


Niké TV, MŽP, SCHKO Český ráj
Informační videopořad doplňující žádost o zápis skalních měst do seznamu UNESCO ve třech jazykových mutacích - česká, anglická a německá
Březen 2002